wtorek Kwiecień 23, 2019

Społeczeństwo obywatelskie

2014.10.24 415 Wyświetleń Możliwość komentowania Społeczeństwo obywatelskie została wyłączona
Społeczeństwo obywatelskie
Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie, (społeczeństwo cywilne), społeczeństwo, w którym działalność niezależnych od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego rozwoju obywateli oraz stanowi wyraz ich osobistej aktywności.

Idea społeczeństwa obywatelskiego sięga starożytności, za jej prekursora uważa się Arystotelesa, dla którego najwyższym wyrazem istnienia społeczeństwa obywatelskiego było utworzenie państwa (polis). Człowiek bowiem, jako istota społeczna (politikon zoon), nie może żyć poza nim, gdyż tylko w państwie może urzeczywistniać się jego społeczna natura. U Cycerona – synonim państwa, a zwłaszcza państwa „cywilizowanego” i rządzącego się prawem oraz społeczeństwa żyjącego w tym państwie, szanującego jego instytucje i przestrzegajacego jego praw.

Do tej koncepcji nawiązywali również myśliciele epoki oświecenia. J. Kant używał określenia Die bürgeliche Gesellschaft, co oznaczało dosłownie społeczeństwo obywatelskie (der Bürger – obywatel) bądź społeczeństwo burżuazyjne, zamożnych mieszczan. Z kolei u J.J. Rousseau ideę społeczeństwa obywatelskiego wyrażała jego teoria suwerenności ludu i woli powszechnej.

G.W.F. Hegel ukształtował współczesne pojęcie społeczeństwa obywatelskiego – system realizacji celów indywidualnych i grupowych w produkcji i wymianie rynkowej, system praw wolnych obywateli, których podstawą jest własność prywatna i rynek, system opieki, tj. rodzina, publiczne instytucje opiekuńcze, samorządowe zrzeszenia. Termin ten dotyczył całokształtu stosunków społecznych i gospodarczych (a także odpowiadających im instytucji), które kształtują się bez udziału państwa. Po K. Marksie, który zredukował heglowskie pojęcie społeczeństwa obywatelskiego do stosunków ekonomicznych (własność i wymiana rynkowa) termin nie był używany (zastąpiony przez nazwę społeczeństwo).

Powrócił do języka politycznego w latach 80. i 90. XX w. – w okresie odrodzenia i kształtowania się nowoczesnej myśli liberalnej. Podkreślano wówczas konieczność samoorganizowania się obywateli i ograniczenia wpływu państwa na ich życie.

Za społeczeństwo obywatelskie uznaje się współcześnie takie, w którym:
a) suwerenem władzy jest naród sprawujący ją przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio,
b) władza działa w granicach i na podstawie prawa,
c) system źródeł prawa uwzględnia interesy obywateli,
d) istnieje prawny system ochrony praw i wolności obywateli,
e) funkcjonują instytucje gwarantujące przestrzeganie praw (np. Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich),
f) zapewnia się obywatelom możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, istnieją prawne gwarancje tworzenia organizacji wyrażających interesy obywateli.

Koncepcja ta szeroko stosowana była w rozważaniach dotyczących źródeł, przebiegu i charakteru rozpadu, realnego socjalizmu. W analizach tych (przygotowanych przez m.in. Komitet Obrony Robotników i “Solidarność”) zwracano uwagę na rolę samodzielnych, niezależnych od państwa komunistycznego (komunizm), organizacji społecznych i zawodowych, w powoływaniu struktur społeczeństwa obywatelskiego, będących w opozycji w stosunku do oficjalnych instytucji komunistycznych.

Podstawą państwa demokratycznego (demokracja) jest wolne i dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, dlatego wszelkie przemiany społeczno-gospodarcze w krajach postkomunistycznych po 1989 miały na celu odbudowę społeczeństwa obywatelskiego, niszczonego i stłamszonego przez państwo totalitarne.
——————————————————————-
W ostatnich latach coraz mniej obywateli decyduje się na głosowanie .
Mówią nie wierzymy władzom miasta .
Że władze ich ich oszukują .
Nie ma sensu głosować bo i tak to nic nie da , zrobią co zechcą .
Znów podwyżki , koszty rosną , coraz więcej barier architektonicznych, prawnych , finansowych .
Drogie parkingi , mandaty za parkowanie, to się opłaca władzy ale nie ma w tym interesu społecznego.
Armia urzędników rośnie , a obywatel jest spychany na margines społeczeństwa.
Coraz więcej lokoali urzytkowych czeka na wynejęcie, czy nie za wysokie ceny pan proponuje.
Drorzec PKP piękny nawit WC z klasą ale brak tam miejsca dla obywatele , w nocy zamnknięte i pasarzer będzie kwitł na mrozie do rana.
Kiedyś była restauracja nawet tania , kanapka cherbata n nawet goraca woda gratus, czytenia .
Ten dworzec jest martwy i brak połączeń rannych na główne kierunku , brak synchronizacji z pociągsni dalekobierznymi, powrót po północy
do Świdnicy jest niemożliwy koleją .Czy nie jest to przerost formy nad treścią . Gdzie troska o czlowieka?
Panie Prezydeńcie Murdzek czy nie uprawia pan władzy autokratycznej w państwie demokratycznym ?

Adwokat Diabła rzuca panu rękawicę w twarz.
Wzywa do debaty społecznej z innymi kandydatami ,
12 rund Proszę się nie chować w gabinecie społeczeństwo czeka na to co ma Pan na swoją obronę.
Adwokat Diabła

Nie przegap aktualności śledź Swidniczanie.com i bądź na bieżąco!
Ładowanie...
0/5 - 0
Musisz się zalogować.
Wprowadzony w

Pani Premier Kopacz

Świdnicka oświata świętowała

Świdnicka oświata świętowała

Powiązane wiadomości
Komentarze wyłączone